Be A Transformer en investeer in ‘nieuw management’ en een nieuwe manier van werken.

Be a Transformer; een nieuwe generatie medewerkers stelt andere eisen aan het werk, zijn wars van hiërarchie en hechten veel waarde aan transparantie, autonomie, samenwerking en zingeving. Pas je organisatie aan en introduceer een nieuwe manier van werken.

Hieronder zie je negen aandachtspunten voor een ‘nieuwe manier van werken’ en het creëren van een responsieve organisatie, die in staat is snel en adequaat in te spelen op veranderende omgevingseisen:

  1. Stel het klant denken centraal in de organisatie
  2. Creëer een cultuur van ‘gewoon proberen’ en ‘testen en leren’
  3. Benut optimaal de collectieve wijsheid in de organisatie en doorbreek eilandencultuur: van afdeling- naar ketendenken
  4. Creëer transparantie en maak data realtime beschikbaar, zodat er sneller en beter een besluit kan worden genomen
  5. Van regels en controle naar vrijheid en vertrouwen
  6. Leg verantwoordelijkheden en autoriteit zo laag mogelijk in de organisatie, hiermee bevorder je zelfsturing en eigenaarschap
  7. ‘Less chiefs, more indians’: beperk het aantal managers in de organisatie en maak managers vooral facilitators/coaches
  8. Stuur niet alleen op extrinsieke motivatie, maar leg vooral de nadruk op intrinsieke motivatie
  9. Be a Transformer!

Onze aanpak: van idee naar implementatie

Elk verandertraject heeft een technische kant (ontwerp, ontwikkeling en oplevering van verbeterconcepten) en een menselijke kant (motivatie, omarming en gebruik van verbeterconcepten). Welke hand in hand zouden moeten gaan om de kans op succesvolle implementatie te vergroten. Wij onderscheiden vier fasen binnen elk organisatieverandertraject:

Elke fase heeft zijn eigen karakteristieken. Het is belangrijk om de kans op succes te vergroten door elke fase zorgvuldig af te ronden. Door dit te doen voorkom je verwarring, actieve en passieve weerstand, medewerker ontevredenheid, vertraging en inefficiënties.

Op basis van een Quick Scan brengen we jouw verbeterpotentieel in kaart en maken we een praktisch aanvalsplan om jouw ambitie om te zetten naar actie en resultaat. Onze verander- en verbeterprogramma’s worden altijd gezamenlijk ontwikkeld en houden rekening met zowel de technische als de menselijke kant van het verandertraject. Hierbij maken we gebruik van onze jarenlange kennis, kunde en ervaring.

Meer weten?

Meer weten over onze aanpak en resultaten? Neem dan contact met ons op!