De strijd om relevantie: sneller, slimmer en samen innoveren

Het bestaansrecht van foodorganisaties begint bij relevantie en daarmee het genereren van onderscheidend vermogen. Blijvend innoveren is hierbij onvermijdelijk, maar moeilijker dan ooit. Gamechangerz in food helpt organisaties om hierover na te denken.

De noodzakelijke kennis en technologie lijkt dan wel steeds toegankelijker te worden echter de marktvraag verandert alsmaar sneller en dwingt tot scherpe keuzes in proposities en positionering.

Het is daarbij vaak lastig om volledig op eigen kracht de juiste route te vinden. Dit is voor Gwynt en GfK de belangrijkste reden voor Gamechangerz in food: inspiratie en co-creatie op dominante thema’s in food.

Onze ambitie is net dat zetje in de rug te geven…

Gamechangerz in Food heeft als doel om enkele momenten in het jaar exclusief maar informeel van gedachten te wisselen over steeds wisselende maar zeer dominante thema’s in food.

Op basis van actuele markttrends en best practices gaan we graag met u in discussie over de kansen maar ook de uitdagingen die hieruit voortvloeien voor formules en industrie.

  • Wat is de impact op bestaande business modellen?
  • Welke strategische opties vallen daaruit te herleiden?
  • Welke competenties worden hierdoor doorslaggevend?
  • Hoe wordt samenwerking in de keten beïnvloed?

Gamechangerz in food richt zich daarbij op directie en senior management van foodformules en foodindustrie.

Ons Gamechangerz in food programma voor komend jaar, zorg dat u erbij bent!

Samen met onze partner Gfk zullen we het komende jaar een viertal bijeenkomsten organiseren. Op verschillende inspirerende locaties gaan we diverse thema’s met elkaar bespreken. Hierbij zijn bekende sprekers aanwezig. Heb je interesse? Neem dan contact met ons op!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op en maak vrijblijvend een afspraak met één van onze foodspecialisten!