Inleiding

Samen met 25 grote Nederlandse retailers hebben wij onderzocht wat de belangrijkste kenmerken en succesfactoren zijn van een gamechanging organisatie. Wij hebben daarbij gekeken naar succesvolle (retail)organisaties als Coolblue, Zappos, Booking.com en Amazon, maar ook naar andere organisaties die succesvol zijn in hun vakgebied zoals Netflix, of organisaties die een gedurfde transformatie hebben ondergaan zoals ING die een complete Agile manier van werken heeft geïntegreerd in haar bedrijf. Wij kwamen tot de conclusie dat er niet één voorbeeld is van een Gamechanging Organisatie die allesomvattend is. Wel herkenden wij elementen of dimensies welke van belang zijn om gamechanging te kunnen zijn als onderneming. Deze succeselementen hebben we geïnventariseerd en presenteren we in deze paper.

Van een data driven bedrijf als Booking.com, tot de Way of Working van ING, de klantgerichtheid van Coolblue en de Governance van Netflix. Wat maakt deze organisaties nu exact succesvol ofwel waarmee maken zij het verschil voor hun klanten? Hoe hebben zij het spel veranderd? Wat kunnen we hiervan leren als retailorganisatie? En hoe organiseren we dit in onze eigen organisatie?

A Gamechanging Organization

Een Gamechanging Organisatie kijkt en handelt vanuit het perspectief van de klant, dit betekent dat je goed inzicht moet hebben in je klanten en hun gedrag en je organisatie zo inricht dat je de klant zo optimaal mogelijk kunt ondersteunen in zijn/haar klantreis. De relevantie van jullie als retail organisatie neemt toe voor de klant, sterker nog je maakt van je klant een fan! Wij hebben vier essentiële bouwstenen herkend en benoemd van een gamechanging organisatie: leadership, capabilities, way of working & governance. Deze bouwstenen zijn in een animatie geïllustreerd en worden hieronder beknopt toegelicht.

Onze aanpak: van idee naar implementatie

Elk verandertraject heeft een technische kant (ontwerp, ontwikkeling en oplevering van verbeterconcepten) en een menselijke kant (motivatie, omarming en gebruik van verbeterconcepten), welke hand in hand zouden moeten gaan om de kans op succesvolle implementatie te vergroten. Wij onderscheiden vier fasen binnen elk organisatieverandertraject:

Wat maakt een organisatie “Gamechanging”?

Leadership

 • Purpose Driven: Je weet als organisatie waarom je bestaat, welk probleem je oplost of in welke behoefte je voorziet.
 • Active Sponsor: Het leiderschapsteam van de organisatie draagt de verandering in woord en daad.
 • Performance Focused: Daadkracht en het resultaat staan centraal.
 • People Driven: Het management zet de medewerker centraal.

Capabilities

 • Analytical skills: Medewerkers zijn in staat data te lezen en toe te passen.
 • Social skills: Medewerkers zijn communicatief vaardig en verbindend.
 • Creative skills: Medewerkers denken buiten de gebaande paden.
 • Autonomy / Personal ownership: Medewerkers redeneren vanuit “wat kan ik doen om bij te dragen aan de organisatie doelstellingen”.

Way of Working

 • Work hard play hard: Creëer als organisatie een veilige en inspirerende omgeving waarin hard gewerkt wordt, prettig met elkaar wordt omgegaan en van daaruit ideeën ontstaan.
 • Tech Driven: In het dagelijkse werk speelt technologie in alle teams een dominante rol in verandering en vooruitgang.
 • Crossfunctional teamwork: We zijn niet gebonden aan structuren en we werken multi-disciplinair.
 • Flexibility: Wij passen onze werkwijze gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan.

Governance

 • Data Driven: Sturing vindt plaats op interne en externe feiten en ontwikkelingen
 • Transparency: Besluiten, normen en waarden zijn bij iedereen helder
 • Everybody on the same page: Het management heeft 1 verhaal naar buiten
 • Funding/resources: Budgetten borgen innovatie en organisatieontwikkeling.

Zelf spelen?

Wij hebben een kwartetspel ontwikkeld welke je  bij ons kunt bestellen via info@gamechangerz.nl. Met dit kaartspel kun je binnen jouw organisatie het gesprek op gang brengen hoe “Gamechanging” jullie organisatie is. Je kunt ook contact met ons opnemen via onze contactpagina voor meer informatie over dit onderwerp en onze aanpak.

Deelnemende retailorganisaties

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zsm contact met je op

Onleesbaar? Verander de code captcha txt