Recommended Posts

Inleiding “A Gamechanging Organization”

Samen met 25 grote Nederlandse retailers hebben wij onderzocht wat de belangrijkste kenmerken en succesfactoren zijn van “A Gamechanging Organization”. Wij hebben gekeken naar succesvolle (retail) organisaties als Coolblue, Zappos, Booking.com en Amazon. Daarnaast hebben we ook gekeken naar andere organisaties die succesvol zijn in hun vakgebied zoals Netflix of organisaties die een gedurfde transformatie hebben ondergaan zoals ING.  ING heeft een complete Agile manier van werken geïntegreerd in haar bedrijf. Wij kwamen tot de conclusie dat er niet één voorbeeld is van een Gamechanging Organisatie die allesomvattend is. Wij herkenden wel elementen welke van belang zijn om gamechanging te kunnen zijn als onderneming. Deze succeselementen hebben we geïnventariseerd en lees je verderop.

Van een data driven bedrijf als Booking.com, tot de Way of Working van ING, de klantgerichtheid van Coolblue en de Governance van Netflix. Wat maakt deze organisaties nu exact succesvol ofwel waarmee maken zij het verschil voor hun klanten? Hoe hebben zij het spel veranderd? Wat kunnen we hiervan leren? En hoe organiseren we dit in onze eigen organisatie?

Wat is “A Gamechanging Organization”?

Een Gamechanging Organisatie kijkt en handelt vanuit het perspectief van de klant, omdat je goed inzicht moet hebben in het gedrag van klanten en wie je klant is. Hierdoor kun je de organisatie zo inrichten dat je de klant optimaal kunt ondersteunen in zijn klantreis. Hiermee neemt de relevantie van jullie als retailorganisatie toe voor de klant. Sterker nog, je maakt van je klant een fan! Wij hebben vier essentiële bouwstenen herkend en benoemd van een gamechanging organisatie, dit zijn leadership, capabilities, way of working & governance. Deze bouwstenen zijn in een animatie geïllustreerd en worden hieronder beknopt toegelicht.

Wat maakt een organisatie “Gamechanging”?

Leadership

 • Purpose Driven: Je weet als organisatie waarom je bestaat, welk probleem je oplost of in welke behoefte je voorziet.
 • Active Sponsor: Het leiderschapsteam van de organisatie draagt de verandering in woord en daad.
 • Performance Focused: Daadkracht en het resultaat staan centraal.
 • People Driven: Het management zet de medewerker centraal.

Capabilities

 • Analytical skills: Medewerkers zijn in staat data te lezen en toe te passen.
 • Social skills: Medewerkers zijn communicatief vaardig en verbindend.
 • Creative skills: Medewerkers denken buiten de gebaande paden.
 • Autonomy / Personal ownership: Medewerkers redeneren vanuit “wat kan ik doen om bij te dragen aan de organisatie doelstellingen”.

Way of Working

 • Work hard play hard: Creëer als organisatie een veilige en inspirerende omgeving waarin hard gewerkt wordt, prettig met elkaar wordt omgegaan en van daaruit ideeën ontstaan.
 • Tech Driven: In het dagelijkse werk speelt technologie in alle teams een dominante rol in verandering en vooruitgang.
 • Crossfunctional teamwork: We zijn niet gebonden aan structuren en we werken multi-disciplinair.
 • Flexibility: Wij passen onze werkwijze gemakkelijk aan veranderende omstandigheden aan.

Governance

 • Data Driven: Sturing vindt plaats op interne en externe feiten en ontwikkelingen
 • Transparency: Besluiten, normen en waarden zijn bij iedereen helder
 • Everybody on the same page: Het management heeft 1 verhaal naar buiten
 • Funding/resources: Budgetten borgen innovatie en organisatieontwikkeling.

Meer weten?

Neem contact met ons op via onze contactpagina voor meer informatie over dit onderwerp en onze aanpak.

Deelnemende retailorganisaties